Specialisten in de energiesector

TWA assisteert u met de inventarisatie en waardebepaling van (on)roerende zaken in de energiesector.

Dankzij specifieke branchekennis kunnen onze specialisten u ondersteunen met:

  • Taxatie van (kantoor)inventaris, productielijnen en voorraden
  • Begeleiding van productiebeĆ«indiging, verkoop van voorraden en incasseren van debiteuren
  • Begeleiding en organisatie van uitleveren eigendomsvoorbehoud

Uw branchespecialist

Wilt u meer weten wat TWA kan betekenen voor de energiesector? Neem contact op met een van onze specialisten.